Grial Nº 200

Número 200

Más detalles

5358

Idioma Gallego
Páginas 140
FormatoPDF

PVP: 8,65 €

 • CARTA DO EDITOR
 • 50 anos de Grial
  Víctor F. Freixanes
 • O REGO DA CULTURA
 • A causa do teatro galego
  Dolores Vilavedra Fernández
 • Arcadio López-Casanova e Fina Casalderey
  Henrique Monteagudo
 • "Ulises", de James Joyce, en lingua galega
  Carlos Lema
 • Un poema inédito de Rosalía de Castro
  Henrique Monteagudo
 • 50 ANOS DE GRIAL
 • Actuar desde a cultura
  Ramón Villares
 • A revista GRIAL, vontade de afirmación
  Ramón Piñeiro
 • 200 números para a historia
  María Dolores Villanueva Gesteira
 • As transformacións socioeconómicas de Galicia
  Xoaquín Fernández Leiceaga / Edelmiro López Iglesias
 • Horizontes para o idioma galego
  Henrique Monteagudo
 • Un coñecemento sen límites
  Marilar Jiménez Aleixandre
 • Breves reflexións sobre a proxección exterior de Galicia
  Xosé M. Núñez Seixas
 • DOCUMENTOS
 • A Colección GRIAL e a revista GRIAL perante a censura franquista
  Xosé Manuela Dasilva
 • CREACIÓN
 • Gabanza dos escritores
  Domingo García-Sabell
 • Rosalía
  Xohana Torres
 • O ESPELLO DAS LETRAS
 • CRÓNICA
 • Carta de Lisboa. Un Portugal de seu
  Verónica Martínez Delgado / Alberte Momán Noval
 • 50 ANOS DE GRIAL
 • Literatura galega. Un fenómeno proteico
  Dolores Vilavedra
 • O teatro galego no medio século
  Inmaculada López Silva
 • A urxencia do presente. Artes plásticas e políticas culturais
  Agar Ledo
 • Novos camiños para a arquitectura
  Daniel Beiras